PRESENTATION

ENGLISH - DEUTSCH - ITALIANO - NEDERLANDS

  Jean-Pierre Augier, sculptor

Born in 1941 in Nice, he lives and works in Saint-Antoine-de-Siga, between Levens and Saint-Blaise (Alpes-Maritimes, France). As a child, he created with various materials. From 1963, he got interested in disused old tools and learned how to weld them. From that time on, he would only shape iron and then exhibit at « La Maison du Portal » in Levens, in several other French regions, but also in Paris, New York, Luxembourg, Belgium, Germany and Switzerland.

Old tools and iron pieces are an inspiration to Jean-Pierre Augier, who gathers and turns them into characters or animals on the move.

His favourite themes are woman, couple, motherhood, fables and tales, mythology and religion. His works are recognized as having « four cardinal virtues »: grace, movement, tenderness and humour.

  Jean-Pierre AUGIER, Bildhauer

1941 in Nizza geboren, lebt und arbeitet in Saint-Antoine-de-Siga, zwischen Levens und Saint-Blaise (Alpes-Maritimes, Frankreich).

Als Kind kreiert er mit verschiedenen Materialien. Ab 1963 interessiert er sich für alte und vergessene Werkzeuge und lernt das Schweissen. Von jetzt an arbeitet er nur noch mit Eisen, und stellt in « la Maison du Portal » in Levens und in mehreren Regionen Frankreichs aus, aber auch in Paris, New York, Luxemburg, Belgien, Deutschland und in der Schweiz.

Als Schöpfungsquelle dienen ihm alte Werkzeuge und Gegenstände aus Eisen, die er zu lebendigen Figuren oder Tieren miteinander verschweitsst.

Die Frau, das Ehepaar, die Mutterschaft, Fabeln und Märchen, die Mythologie, sowie religiöse Erzählungen gelten als seine Lieblingsthemen. Sein Werk zeichnet sich durch vier « Kardinaltugenden » aus: Anmut, Rhythmus, Zärtlichkeit und Humor.

  Jean-Pierre AUGIER, scultore

Nato nel 1941 à Nizza, vive e lavora a Saint-Antoine-de-Siga, tra Levens e Saint-Blaise (Alpi-Marittime, Francia).

Da ragazzo crea con materiali diversi. Sin dal 1963 si interessa ai vecchi attrezzi abbandonati ed impara a saldarli. Da allora lavora solamente il ferro ed espone alla Maison du Portal a Levens, in varie regioni della Francia, a Parigi, New York, Lussemburgo, in Belgio, Germania e Svizzera.

Jean-Pierre Augier trova la sua ispirazione nei vecchi attrezzi e negli oggetti di ferro che trasforma in personaggi o animali in movimento.

La donna, la coppia, la maternità, le favole, i racconti, la mitologia e i soggetti religiosi sono i suoi temi favoriti. Alla sua opera si possono attribuire quattro «virtù cardinali»: la grazia, il movimento, la tenerezza e l’umourismo.

  Jean-Pierre AUGIER, beeldhouwer
Geboren in 1941 te Nice leeft en werkt Jean-Pierre te midden van olijfbomen in Saint-Antoine-de-Siga, de wieg van zijn familie, tussen Levens en Saint-Blaise (Alpes-Maritimes).
Als kind werkte hij met verschillende materialen. Vanaf 1963 raakt hij in de ban van oude afgedankte gereedschappen en leert hij lassen. Van dan af werkt hij nog slechts met ijzer en stelt ten toon in het Maison du Portal te Levens, op verscheidene plaatsen doorheen Frankrijk, maar ook te Parijs, New York, Luxemburg, België, Duitsland en Zwitserland.
De beeldhouwer vindt zijn inspiratie in oude gereedschappen of ijzeren voorwerpen die hij samenstelt en omvormt tot personages of dieren in beweging. Zo doende red hij deze van de vergetelheid, de afdanking, de vernietiging, de veroordeling tot afval of hersmelten. Zijn werk hervormt hen en geeft hen een nieuw leven, namelijk dat van een kunstwerk. 
De vrouw, het echtpaar, het moederschap, de fabels en vertellingen, de mythologie en religieuse onderwerpen maken deel uit van zijn favoriete thema's. Men kent aan zijn werk vier "voorname deugden" toe: gratie, beweging, tederheid en humor.
De kunst van Jean-Pierre Augier is vervuld van harmonie, evenwichtigheid, pure zuiverheid en uiterste perfectie.
Zijn werk drukt het geluk uit, maar een geluk gevormd door het werk, de moed, de dagelijkse deugden. Zij nodigt ons uit om met een serene blik te kijken naar mens, natuur en de dingen.